ODA₂

is. [ yun. ] ədəb. Lirik şeir və musiqi janrı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ODA oda bax otaq
OD-YALOV
ODA

Digər lüğətlərdə