ODEKOLONLU

sif. Odekolon vurulmuş, odekolon səpilmiş. Odekolonlu yaylıq.
ODEKOLÓN
ODLAQ

Digər lüğətlərdə