ODLAQ

is. Od düşüb alışan, yanan yer, habelə oradan qalxan alov.
// Yanıb sönmüş yer, yanmış bir yerin izi.
ODEKOLONLU
ODLAMA

Digər lüğətlərdə