ODLU-ALOVLU

sif.zərf
1. Gərgin, şiddətli, dəhşətli, qızğın.
…Hər yerdə odlu-alovlu vuruş gedir, nəriltili-gurultulu atışma kəsmək bilmirdi. S.Rəhimov.

2. bax odlu 3-cü mənada. Odlu-alovlu danışmaq. Odlu-alovlu nitq.
ODLU
ODLU-ODLU

Значение слова в других словарях