ODLU-ODLU

zərf Ehtirasla, hərarətlə, qızğın surətdə.
Odlu-odlu [Rüstəm Mayaya] bildirdi ki, hər yerdə və hər zaman kişinin borcu qadına hörmət etməkdir, ona qulluq göstərməkdir. M.İbrahimov.

ODLU-ALOVLU
ODLUQ

Digər lüğətlərdə