ODLU

огненный, горячий
ODLANMAQ
ODLU-ODLU

Digər lüğətlərdə