ODUNQIRAN

i. wood-chopper

ODUNDOĞRAYAN
ODUNSATAN

Digər lüğətlərdə