ODUNXANA

bax odunluq 2-ci mənada.
ODUNÇULUQ
ODUNKƏSƏN

Digər lüğətlərdə