OF

bax uf.
[Əsgər Cahana:] Of, ay xala! Yenə bilmədin nə istəyirəm?… Ü.Hacıbəyov.
Of, həyat nə qədər şirindir. Mir Cəlal.

ODUNLUQ
OFİSİÁNT

Значение слова в других словарях