oferent

Bir və ya bir neçə şəxsə ünvanlanmış bu təklifdə onu vermiş şəxs

odlu silah
oferta