OFSÉT

[ ing. offset] Çap üsulu: bu üsulda çap qəlibi üzərindəki rəng (şəkil) rezin lövhəyə, oradan da kağız üzərinə köçürülür.
OFİSİÁNT
OFTALMOLÓGİYA

Значение слова в других словарях