oh

nid. oh!, aïe! ; hélas \[[t]elas[/t]\]!

Oğuz
oho

Digər lüğətlərdə