OH

inter Oh dear! Ay Allah!, Allahım!

OGRESS
OHM

Digər lüğətlərdə