OKTAEDR

[ yun. okta – səkkiz və hedra – üz] riyaz. Səkkiz səthdən ibarət fiqur; səkkiztərəfli.
OKSİGÉN
OKTÁVA

Digər lüğətlərdə