OKULİST

[ lat. oculis – göz] Göz xəstəlikləri mütəxəssisi olan həkim.
OKTYÁBR
OL

Digər lüğətlərdə