olar

zərf. 1) il est possible ; c’est possible ; possible fam ; 2) peut-être ; il se peut ; Nə ~sa mən edərəm je ferai tout mon possible ; Bunu demək ~? Peut-on le dire? Burada oturmaq ~ On peut s’asseoir ici ; əlavə etmək ~ ki. . . on peut ajouter que. . . Əgər belə demək ~sa Si on peut le dire ; Gəlmək ~mı? Peut-on entrer?

olan
olduqca

Digər lüğətlərdə