OLİ́MP

[ yun. dağ adı] mif.
1. Qədim yunan əsatirində: allahların məskəni, habelə yığışdığı yer.
2. bax olimpiya. Olimp oyunları.
OLİQARXİYA
OLİMPİADA

Значение слова в других словарях