OLMAQ

гл. хьун (1. яшамиш хьун, уьмуьр гьалун; beş il kənddə oldum зун вад йис хуьре хьана; 2. аваз хьун; maşını olmaq машин хьун; 3. иштирак авун; toyda olmaq мехъерик хьун; 4. хун, дидедиз хьун, дуьньядиз атун; onun bir oğlu oldu адаз са гада хьана; 5. са чкадиз атун (фин), фена акун; saat üçdə şəhərdə olacağam зун сятдин пудаз шегьерда жеда; 6. гьакьун, гьатун; bu papaq başıma olmur и бармак зи кьилиз жезвач; 7. мумкин хьун, рухсат гун; içəri girmək olarmı? къенез атайтӀа жедани?; 8. са гьалдай маса гьалдиз фин, элкъуьн, дегиш хьун; su dönüb buz oldu яд элкъвена мурк хьана; 9. атана агакьун, алукьун; axşam oldu ряден хьана; 10. куьм. гл. aqronom olmaq агроном хьун; alim olmaq asandır, adam olmaq çətin. Ata. sözü алим хьун регьят я, итим хьун – четин; xəstə olmaq азарлу хьун; yoxsul olmaq кесиб хьун; aşiq olmaq ашукь хьун; 11. oldu! хьуй! хьурай! хьана!, жеда!; ** olan oldu (olub) хьайиди хьан(в)а, хьана алатай, дуьз техжер кардикай рахадамаз; olan oldu, keçən keçdi хьайиди хьана, фейиди фена, гила геж я; ay oldu ha! ай хьана гьа! (карди кьил такьун къалурдай ибара); bir dəfə (kərə) də olsun садра хьайитӀани, гьич садрани, гьич, асла; (bu) olmadı (им) хьанач (са фикирдал ва теклифдал рази тахьун къалурдай ибара); hər necə (nə cür) olursa olsun а) гьар гьикӀ (гьи жуьре) хьайитӀани (хьуй), са куьнизни килиг тавуна; б) кил. hər necə olsa; hər necə olsa гьар гьикӀ хьайитӀани, гьар гьикӀ ятӀани, са куьнизни килиг тавуна, мутӀлакь.
OLMA
OLMALI

Значение слова в других словарях