OLMAQ

глаг.
1. быть:
1) существовать. Sən olmasaydın, mən nə yazardım о чем бы я писал, если бы не было тебя
2) находиться, присутствовать где-л. Məktəbdə olmaq быть в школе, iclasda olmaq быть на собрании; в сочет. с отвлеч. сущ. Mübarizənin mərkəzində olmaq быть в гуще борьбы
3) происходить, совершаться, случаться. Nə olub? что случилось? Səsinə nə olub? что случилось с твоим голосом? Yanğın olmuşdu был пожар, dünən külək olub вчера был ветер
4) приходить, приезжать куда-л. Axşam orada olacağam вечером я буду там
2. вспом. гл. быть:
1) в сочет. с сущ. со знач. профессии, специальности, занятия. Müəllim olmaq быть учителем, həkim olmaq быть врачом, dülgər olmaq быть плотником
2) в сочет. с сущ. и прил. как часть сложн. глаг. Xəstə olmaq быть больным, yoxsul olmaq быть бедным, azad olmaq быть свободным, uşaq olmaq быть ребёнком
3) в сочет. с отвлеч. сущ. Aşiq olmaq быть влюблённым, влюбиться
3. бывать:
1) быть, существовать. Həmişə necə olub, elə də olacaq как всегда бывало, так и будет
2) случаться, происходить. Dünyada nələr olmur чего только не бывает на свете, adətən belə olur обычно бывает так
3) время от времени приезжать, приходить куда-л. O bizdə tez-tez olur он у нас бывает часто, hərdənbir teatrda olur иногда бывает в театре
4) находиться, присутствовать. Axşamlar evdə olur вечерами бывает дома
4. побывать (поездить, походить по многим местам), побыть. Qonaqlar iki gün Şəkidə oldular гости два дня побывали в Шеки
5. рождаться, родиться. Onun nəyi olub? Кто у неё родился? Onun qızı olub у неё родилась дочь, mən Bakıda anadan olmuşam я родился в Баку, uşaqlar əkiz olub дети родились близнецами
6. жить, проживать где-л. İki il Bakıda olmuşam два года я жил в Баку; siz hansı küçədə olursunuz? Вы на какой улице живете? Mən yataqxanada oluram я живу в общежитии
7. наступать, наступить, наставать, настать. Gecə oldu наступила ночь, axşam olanda когда наступает ночь, səhər olan kimi как только наступает утро
8. иметь:
1) владеть чём-л. на правах собственности. Maşını olmaq иметь машину, pulu olmaq иметь деньги, kitabları olmaq иметь книги
2) обладать, располагать кем-л., чем-л. Yaxşı dostları olmaq иметь хороших друзей, valideynləri olmaq иметь родителей, istedadı olmaq иметь талант, səsi olmaq иметь голос, məqsədi olmaq иметь цель
9. лезть:
1) разг. помещаться, поместиться. Şeylər çamadana olmur вещи не лезут в чемодан
2) надеваться на что-л. , быть впору. Papaq başına olmur шапка не лезет на голову, çəkmə ayağına olur сапоги лезут на ноги
10. становиться, стать:
1) в знач. связки. Aqronom olmaq стать агрономом, təyyarəçi olmaq стать летчиком; kül olmaq стать пеплом, buz olmaq стать льдом, od olmaq стать огнем
2) происходить, произойти. Ona nə isə olub что-то с ним стало
11. в составе сложных глаголов: məşğul olmaq заниматься, təslim olmaq сдаться, tanış olmaq познакомиться
◊ ayaqdan olmaq быть без задних ног; böyük adam olub (он) стал важной персоной; arası saz olmaq kimlə быть на короткой ноге с кем ; hazır vəziyyətdə olmaq быть в состоянии готовности; əlverişli vəziyyətdə olmaq быть в выгодном положении; kefi kök olmaq быть в хорошем расположении духа; ağlı başında olmaq быть себе на уме; ovqatı təlx olmaq быть в дурном настроении, быть в расстроенных чувствах; işin içində olmaq быть в курсе дела; ay oldu ha! Жди, так тебе и будет!; bir dəfə də olsun ни разу; bu olmadı так не пойдет; ön cərgədə olmaq, ön sırada olmaq быть в первых рядах кого, чего ; öz yerində olmaq быть на своем месте; kiminsə əlində olmaq быть в чьих-л. руках; diqqət mərkəzində olmaq быть в центре внимания; qat-qat üstün olmaq быть на голову выше; əlbir olmaq kimlə быть с кем заодно; əlində oyuncaq olmaq kimin быть игрушкой в чьих руках; ayaqdan yüngül olmaq быть легким на подъём; od ilə su arasında olmaq быть между двух огней; araları açıq olmaq быть на короткой ноге с кем-л. ; yerində olmaq kimin быть на чье м месте; kənarda olmaq быть в стороне; düz yolda olmaq быть на правильном пути; göyün yeddinci qatında olmaq быть на седьмом небе; hər necə olursa olsun во что бы то ни стало, несмотря ни на что; kefsiz olmaq: 1. быть нездоровым; 2. быть не в духе; əliəyri olmaq быть нечистым на руку; tay-tuş olmaq быть сверстниками
OLMA
OLMALI

Значение слова в других словарях