OLMAQ

OLMAQ Qonşu, yenə nə olub? – deyə soruşdum (S.Rüstəm); BAŞ VERMƏK [Konsul:] Son günlər bu küçə hadisələri çox tez-tez baş verir (M.S.Ordubadi); BULUNMAQ Bahadır: Xristian aləmində ruhanilər elmlərə düşmən olublarsa da padşahlar və dövlətlər ruhanilərlə müdam müharibədə bulunublar (N.Vəzirov).

OLDUQCA
OLMAYA

Значение слова в других словарях