OLMAQ

OLMAQ – ÖLMƏK Oldu ilə öldüyə çarə yoxdur (Ata. sözü).

OXUNAQLI
OLUM

Значение слова в других словарях