OLMAYA-OLMAYA

zərf
1. Bir işin icrasının qəti surətdə məsləhət görülmədiyini, tövsiyə edilmədiyini, bir işdən saqındırmağı bildirir; məbada. Olmaya-olmaya gedəsən! – [Tağı əmi:] …Atı yavaş sür.
Olmaya-olmaya çapasan. S.S.Axundov.

2. Olmadığı halda, olmadığına baxmayaraq. Vaxtı olmaya-olmaya söz verir.
OLMAYA
OLMAZ

Digər lüğətlərdə