olmaya

modal söz. peut-être ; il se peut que (+subjonctif) ; ~ siz onu tanıyırsınız? Peutêtre vous le connaissez? ; ~ mən haqsızam? Peut-être ai-je tort? il se peut que j’aie tort? olmaya-olmaya nid. attention! prudence!

olmama
olmayan

Digər lüğətlərdə