OLSA-OLSA

ara s. Ancaq, ancaq-ancaq, ciddi qiymət verilərsə, ən çoxu.
[Firəngiz:] Olsa-olsa [Muxtar] səhv etmişdir, işin mahiyyətini başa düşməmişdir. B.Bayramov.

OLMAZIN
OLSUN

Значение слова в других словарях