OMONİMİKA

[ yun. ] dilç.
1. Hər hansı bir dildəki omonimlərin məcmusu.
2. Leksikologiyanın omonimləri öyrənən bölməsi.
OMONİMİK
OMONİMİ́YA

Значение слова в других словарях