OMONİMİ́YA

[ yun. ] dilç. Mənaca müxtəlif olan sözlərin səslənmə cəhətdən bir-birinə uyğun gəlməsi.
OMONİMİKA
ON

Значение слова в других словарях