ON-ON

zərf Hər dəfə on dənə, hər adama on dənə, yaxud hər dəstədə on nəfər. On-on sıraya düzülmək.
ON
ONAÇILAN

Значение слова в других словарях