ON

say.
1. Doqquzdan sonra gələn ədəd –
10.
2. On birdən on doqquza qədər mürəkkəb sayların birinci tərkib hissəsi.
OMONİMİ́YA
ON-ON

Значение слова в других словарях