ONKOLÓGİYA

[ yun. onkos – kütlə, şiş və logos – elm] Tibbin, şişlərin əmələgəlmə səbəbini, inkişafını, klinik gedişini, müalicə və profilaktikasını öyrənməklə məşğul olan sahəsi.
ONİLLİK
ONKOLOJİ

Значение слова в других словарях