onkoloji yardım

Bədxassəli şişlərin vaxtında aşkar olunmasına, profilaktikasına, müayinəsinə və müalicəsinə yönəldilmiş elmi-tibbi tədbirlər

onkoloji xəstə
operativ nəqliyyat vasitələri