ONKÓLOQ

[ yun. ] Onkologiya mütəxəssisi, həkim.
ONKOLOJİ
ONKÜNC

Digər lüğətlərdə