ONLAR

I. əv. (person. pron.) they; ~a (to) them; ~dan from them; ~ haqqında / barəsində of them, about them

II. əv. (demonst. pron.) those; Onlar mənimkidir Those are mine; Onlar maraqlıdır Those are interesting

ONQƏPİKLİK
ONLARCA

Значение слова в других словарях