ONLUQ

ONLUQ (on manat miqdarında olan) Xidmətçi tərəddüdlə əllərini ovmaqda davam edərkən əşrəf onun ovcuna bir onluq basdı.. (A.Şaiq); ÇERVON, ONMANATLIQ Hacı Kərim Bəxtiyarın qarşısına səkkiz dənə onmanatlıq çervon saydı (S.Hüseyn).

OMDA
ONMANATLIQ

Значение слова в других словарях