ONOMÁSTİKA

[ yun. onoma – ad]
1. Dildə mövcud olan xüsusi adların hamısı.
2. Dilçiliyin xüsusi adları öyrənən bəhsi.
ONMİNLİK
ONOTAQLI

Digər lüğətlərdə