ONSİNİFLİ

sif. On sinfi olan. Onsinifli məktəb.
ONOTAQLI
ONTONLUQ

Digər lüğətlərdə