ONTONLUQ

sif. On ton yük və s. tutan. Ontonluq avtomobil.
// On ton ağırlığında olan. Ontonluq yük.
ONSİNİFLİ
ONUNCU

Значение слова в других словарях