OPERA

I. i. opera

II. s. opera; operatic; ~ teatrı opera-house; ~ müğənnisi opera singer; ~ sənəti operatic art

ONYAŞAR
OPERASİYA

Digər lüğətlərdə