OPERASİYA

i. (müxt. mənalarda) operation; ~ olunmaq to be* operated on, to undergo* an operation, to go* through an operation, to have* an operation

OPERA
OPERATİV

Digər lüğətlərdə