OPERATİV

\[lat.\] прил. 1. дяведин операциядиз талукь тир, дяведин операциядин, оператив (мес. план); 2. оперативный, кар фад кьиле тухудай; кар кьиле тухуниз талукь тир; кар вахтунда, фад ва дуьз кьиле тухуниз куьмекдай.
OPERASİYA
OPERATİVLİK

Digər lüğətlərdə