OPERATİV

s. operative; ~ şöbə operative section; ~ rəhbərlik effective guidance

OPERASİYA
OPERATİVLİK

Digər lüğətlərdə