OPPONÉNT

[ lat. opponentis – etiraz edən] Mübahisədə, müzakirədə, disputda və s.-də birinin fikrinə, dəlilinə, mülahizəsinə etiraz, yaxud onları təkzib ilə çıxış edən şəxs. Opponentə cavab vermək. – Sədr ayağa qalxıb deyir: – Opponentlər qurtardı.
Çıxış etmək istəyən varmı? Q.İlkin.

□ Rəsmi opponent – dissertasiya müdafiəsində, elmi disputda çıxış etmək üçün qabaqcadan təyin olunmuş şəxs (alim).

Etimologiya

  • OPPONENT Oppozisiya sözü ilə qohumdur, latın mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
OPERÉTTA
OPPONENTLİK

Digər lüğətlərdə