OPTİK

I. i. optician

II. s. opticial; ~ illüziya optical illusion

OPPORTUNİZM
OPTİKA

Digər lüğətlərdə