ÓPTİKA

[ yun. optike]
1. Fizikanın işıq, onun xassə və qanunlarından bəhs edən şöbəsi. Optika qanunları.
2. top. İşləməsi işığın inikası, sınması qanunlarına əsaslanan cihaz və alətlər.
ÓPTİK₂
OPTİMÁL

Digər lüğətlərdə