OPTİMÁL

sif. [ lat. optimus – yaxşı] kit. Ən əlverişli, ən münasib, ən müvafiq. Ən optimal əkin dövrü. Optimal şərait.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • OPTİMAL optimal bax əlverişli
ÓPTİKA
OPTİMİ́ST

Digər lüğətlərdə