OPTİMİSTLİK

is. Optimist (nikbin) adamın hal və sifəti; nikbinlik.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • OPTİMİSTLİK optimistlik bax optimizm
OPTİMİSTCƏSİNƏ
OPTİMİ́ZM

Digər lüğətlərdə