ORADA-BURADA

zərf Müxtəlif yerlərdə; həm orada, həm də burada; adda-budda yerdə.
Camaat vəkilləri yığılıb koma-koma oradaburada söhbət edirdilər. Ə.Haqverdiyev.

ORADA
ORADACA

Digər lüğətlərdə