ORADAN

zərf (bəzən əvəzlik mənasında işlənir). O yerdən. Oradan gəlirəm.
[Hacı:] Qəlbim alışıb bu macəradan; Tez qapdım o tifli mən oradan. C.Cabbarlı.
…Şofer … təsadüfən oradan keçən başqa bir maşınla geri qayıtmışdı. S.Hüseyn.

ORADAKI
ORADAN-BURADAN

Значение слова в других словарях