ORADAN

оттуда
ORADAKI
ORAĞABƏNZƏR

Digər lüğətlərdə