ORAQLAMA

Oraqlamaq”dan f.is.
ORAQÇILIQ
ORAQLAMAQ

Digər lüğətlərdə