ORAQLAMAQ

f. Oraqla biçmək. Otu oraqlamaq.
ORAQLAMA
ORAQLANMA

Digər lüğətlərdə